Datové schránky - informace

Datove schranky logo Datové schránky jsou jednou z největších nových služeb České pošty. Datové schránky slouží jako elektronické úložiště s cílem provádět úkony vůči orgánům státním moci a doručovat jim korespondenci. Zřízení a správu datových schránek má na starosti Ministerstvo vnitra České republiky.

Doručování dokumentů

Datová schránka vám umožní elektronicky přijímat a posílat úřední dokumenty orgánům veřejné moci. Systém je plnohodnotnou náhradou fyzického doručování v podobě listin. Datovou chránku si může založit běžný občan, živnostník, právnická osoba nebo orgán státní moci a po jejím založení do ní bude zasílána většina korespondence ze strany orgánů veřejné moci.

Do datové schránky přicházíelektronicky podepsané úřední listiny. Odesílané dokumante musí být také podepsány ověřeným elektronickým podpisem, který si můžete zřídit u České pošty. Integrita dokumentu je zaručena Identifikátorem datové schránky.

Datové schránky fungují tak, že odeslaný dokument je považován za přijatý v momentě, kdy se do schránky přihlásíte. Pokud se však do datové schránky nepříhlásíte dříve než 10 dní po doručení korespondence, zásilka je považována za přijatou posledním dnem této desetidenní lhůty.
O doručení zásilky přichází notifikace v podobě e-mailu na vámi zvolenou adresu (bez poplatku) nebo SMS zprávou na vámi zvolené telefonní číslo (za poplatek).

Pomocí datové schránky můžete komunikovat pouze s úřadem, jakožto celkem a nikoliv například s jednotlivými úředníky. Také nemůžete používat datových schránek ke komunikaci s jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Schránka totiž neslouží jako e-mail.

Pokud vás zajímá více informací o této službě, navštivte jednotlivé sekce těchto stránek a nebo navštivte oficiální stránky projektu datové schránky.