Občan - informace

Pro fyzické osoby není datová schránka povinná


Zřízení datové schránky:  
náležitosti:

Způsob podání žádosti

Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.

Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra.
Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.

Elektronickou poštou
Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v případě, posíláte-li žádost přes internet.

Kontaktní místo Czech POINT
Žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy. K vyřízení žádosti potřebujete pouze občanský průkaz.
Zdroj: http://www.datoveschranky.info