Právnická osoba - informace

Datová schránka je pro právnické osoby povinná.

Právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně.


Zřízení datové schránky:
 

Náležitosti žádosti:


Zdroj: http://www.datoveschranky.info