SIPO - Česká pošta

SIPO, neboli služba pro Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva, je jednou z obstaravatelských služeb státního podniku Česká pošta. Zprostředkovává platbu inkasa od fyzických osob k osobám právnickým či jiným subjektům. Daná právnická osoba však musí mít uzavřenou smlouvu o obstarávání SIPO.

Tato služba je vhodná například pro platby nájemného, elektřiny, plynu, rozhlasu, televize, vodného, internetu, předplatného tisku, životních i jiných pojistek, stavebního spoření aj. SIPO též pomáhá sjednotit veškeré pravidelné platby v jednu jedinou platbu. Za své mluví i popularita tohoto stylu placení – využívá jej téměř 6 milionů odesilatelů plateb!

Mezi výhody patří absence papírování – žádná nutnost vystavovat a tisknout faktury, obálkovat a zasílat je. Plátce používající SIPO samozřejmě každý měsíc obdrží podrobný výpis jednotlivých plateb, takže může kontrolovat, za co a kolik zaplatil.

Zájemce o zřízení SIPO předá České poště tzv. předpisy plateb, v nichž je spolu s „kódem poplatku“ uvedeno, od koho a v jaké výši chce peníze vybírat. Pro převody peněžitých částek si může zákazník vybrat tu nejvhodnější právě pro něj. Možnosti jsou : 1) denně v inkasním měsíci, 2) ke 20. dni inkasního měsíce a při vyúčtování, 3) jen při vyúčtování. To se děje 1. pracovní den po skončení inkasního měsíce.

Pro zřízení však musí zájemce obdržet tzv. spojovací číslo. Cesta k němu není nikterak složitá – postačí vyplnit formulář a donést jej na kteroukoli pobočku České pošty. Spojovací číslo bude novému majiteli oznámeno ihned, a to v písemné podobě. Toto číslo je přiděleno nastálo a za celou dobu výkonu služeb nebude změněno ( jedině v případě čtyřleté pasivity bude číslo automaticky vymazáno a zrušeno).

Pro více informací o SIPO doporučujeme kontaktovat Kontaktní centrum České pošty na telefonním čísle 840111244 (v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.) nebo na e-mailové adrese info@cpost.cz.

Pokud se jakýkoli zájemce o zřízení služby SIPO nemá fyzicky jak dostavit na pobočku či je pro něj na míle vzdálená, není snazšího řešení než objednat si výpůjčku automobilu v autopůjčovně Praha CAR COMPLETE. Nemusí se zdráhat ani osoby bez řidičského průkazu skupiny B, neboť lze auto pronajmout i s profesionálním řidičem.