Western Union a Česká pošta

Službou Western Union poskytuje Česká pošta rychlé převádění peněžních částek do zahraničních zemí a naopak příjem výplat ze zahraničí, přičemž převody financí mohou být touto cestou prováděny i na území České republiky. Samotný expresní převod finančního obnosu proběhne mezi jednotlivými pobočkami Western Union v řádu několika minut.

Nespornou výhodou této služby je tedy fakt, že peníze zákazníka mohou být během několika málo chvil přetransportovány na pobočku kdekoli na světě.

Službu expresního zasílání peněz zajišťuje Česká pošta na nejméně 1700 vybraných pobočkách, ve světě je pak služba k dispozici na 225 000 poštách v 195 zemích.

Služby Western Union jsou sice dražší oproti službám jiných bank, ale na oblíbenosti jim to nikterak neubírá. Díky rychlosti převodu financí zákazníci tuto službu vítají například při neočekávaně vzniklém deficitu v zahraničí.

Odesílatelem i příjemcem se může stát právnická či fyzická osoba, státní příslušník ČR i cizí státní příslušník, přičemž příjemce smí zažádat o vyplacení částky na kterémkoli pracovišti zajišťující služby Western Union. Výplata v České republice se uskutečňuje v hotovosti a v české měně, stejně tak v místě doručení je příjemcům obnos poskytován obvykle v jejich domácím oběživu.Podacími i výplatními doklady slouží samopropisovací formuláře : „Pro zasílání peněz – To send money“ se zeleným proužkem a „Pro příjem peněz – To receive money“ se žlutým.

K zaslání finančního obnosu je třeba, aby odesílatel znal jméno příjemce a zemi doručení (v případě převodu do USA a Mexika též město i stát). Odesílatel je povinen předložit průkaz totožnosti.

Příjemce pro přijetí částky musí znát jméno odesílatele, předpokládaný obnos, místo a stát odeslání, kontrolní číslo převodu (tzv. MTCN) a popřípadě kontrolní otázku a odpověď. I on se musí prokázat platným průkazem totožnosti.

Pokud raději převážíte věci či peníze osobně, opět je Vám plně k dispozici nabídka pražské autopůjčovny CAR COMPLETE!